SCRAMBLED EGG WITH MUSHROOM

INGREDIENTS:

Set A:
UFC Golden Fiesta Canola Oil, for frying
5 eggs
1 pc. onion, sliced

Set B:
1/2 cup UFC Garden Fresh Mushroom Pieces & Stems
3 Tbsps. UFC Tamis Anghang Banana Catsup
Salt, to taste
Pepper, to taste

PROCEDURE:

A. Heat oil in a pan, and add eggs. Add onion and UFC Garden Fresh Mushroom Pieces & Stems. Allow eggs to set slightly.

B. Break the yolks and move the turner around to scramble the eggs.

C. Add UFC Tamis Anghang Banana Catsup and salt and pepper to taste.

Yolly Bautista's Notes:
"Dahil sobrang simple ng recipe na ito, ito lagi ang niluluto ko para sa almusal noong OFW pa ako sa Hong Kong."

Contributed by
Yolly Bautista

Dahil sobrang simple ng recipe na ito, ito lagi ang niluluto ko para sa almusal noong OFW pa ako sa Hong Kong. Nung mag-retire ako, ito rin ang lagi kong niluluto para sa aking pamilya. Pwede sa kanin at pwede ring ipampalaman sa tinapay! Gustung-gusto nila ang niluluto kong ito, dahil kahit simple, masarap at nakakabusog ito!
WATCH THE COOKING VIDEO!