STIR-FRIED LUNCHEON MEAT WITH POTATOES

INGREDIENTS:

Set A:
UFC Golden Fiesta Palm Oil, for frying
3 pcs. large potatoes, cut into cubes
1 can luncheon meat, cut into cubes

Set B:
1 clove garlic
3 Tbsps. UFC Tamis Anghang Banana Catsup
1 Tbsp. UFC Sweet Chili Sauce
1/4 cup water
1/2 tsp. brown sugar

PROCEDURE:

A. Heat up oil in a pan. Add potato cubes and fry until slightly brown. Remove potatoes from the pan.

B. Using the same pan, fry the luncheon meat cubes until golden brown. Remove luncheon meat from the pan. Set aside.

C. Remove some of the oil from the frying pan. Sauté garlic. Add UFC Tamis Anghang Banana Catsup, UFC Sweet Chili Sauce, water, and brown sugar. Stir to ensure that the ingredients are mixed well.

D. Put potatoes and luncheon meat cubes back in the pan. Cook for 5 minutes.

Arnold Zafra's Notes:
"Pero sa tulong na rin ng UFC products, naging madali ang breakfast meals para sa akin. Nag-experiment rin ako ng mga breakfast meals with catsup dahil ito ang mga favorite ng dalawa kong anak."

Contributed by
Arnold Zafra

As a house husband and a father of two kids, talagang nagtiyaga ako para matutong magluto, especially ngayong pandemic at nasa bahay lang lagi ang buong pamilya. Ginawa nitong very challenging ang weekly meal plan ko. Pero sa tulong na rin ng UFC products, naging madali ang breakfast meals para sa akin. Nag-experiment rin ako ng mga breakfast meals with catsup dahil ito ang mga favorite ng dalawa kong anak. Isa sa mga na-discover kong masarap na madaling lutuin itong Stir-fried Luncheon Meat with Potatoes.
WATCH THE COOKING VIDEO!