LENGUA

INGREDIENTS:

Set A:
1 kg. ox tongue
3-4 cups water
3 pcs. UFC Laurel Leaves
1 tsp whole peppercorns
1 pc. medium onion, sliced
1 Tbsp. salt

Set B:
1 Tbsp. oil
2 Tbsps. butter
1 can UFC Garden Fresh Mushroom Pieces & Stems, drained
1 can UFC Golden Sweet Whole Corn Kernels, drained
1 pc. medium onion, chopped
2 cloves garlic, chopped
1 can cream of mushroom
1 cup all-purpose cream
Salt and pepper, to taste
1 cup grated cheese
Chopped parsley

PROCEDURE:

A. Wash ox tongue or beef well. Put in a stockpot, fill with water, and boil for 15 minutes.

B. When it boils, pour out the water, add new water along with UFC Laurel Leaves, whole peppercorns, onion and salt. Boil until ox tongue or beef is tender.

C. In a pan, heat oil and butter. Add UFC Garden Fresh Mushroom Pieces & Stems, and sauté for a few minutes. Push mushrooms to one side, and sauté onion and garlic over low heat until onion is caramelized. Season with a little salt.

D. Pour in cream of mushroom soup. Add reserved broth from mushrooms, followed by the ox tongue or beef. Allow to boil, then add all-purpose cream and continue to cook until mixture thickens.

E. Season with salt and pepper to taste, and add grated cheese last. Leave a small amount of grated cheese for topping.

F. Top with grated cheese, and sprinkle with chopped parsley.

Majo Zunga's Notes:
"Yan ang namana ko sa kanya at hanggang ngayon ay gusto ng mga anak ko, buong pamilya at mga kaibigan na laging magpaluto sa akin. Ang laging request ng mga anak ko ay ang recipe na ito."

Contributed by
Majo Zunga

Ang recipe na ito ay nagmula sa mommy ko. Madalas siya magluto nito at katulad ko ay mahilig din ang mommy ko na tumanggap ng paluto hanggang sa dumating ang time na dinarayo na siya ng mga customers. Lagi namang niya akong kasama sa paghahanda ng mga ingredients at pagkatapos ay pagluluto ng mga putahe niya. ‘Yan ang namana ko sa kanya at hanggang ngayon ay gusto ng mga anak ko, buong pamilya at mga kaibigan na laging magpaluto sa akin. Ang laging request ng mga anak ko ay ang recipe na ito.
WATCH THE COOKING VIDEO!