ASADONG MANOK
INGREDIENTS:
Set A:
1 kg. chicken, cut up
4 Tbsps. calamansi juice
4 Tbsps. soy sauce
2 pcs. laurel leaves
Set B:
2 Tbsps. cooking oil
2 cloves garlic, minced
1 pc. onion, sliced
1/2 cup UFC Tomato Sauce Guisado
1 Tbsp. brown sugar
1 Tbsp. dried oregano
Set C:
2 pcs. carrots, cut up
2 pcs. potatoes, cut up
2 pcs. red bell pepper, cut up
PROCEDURE:
A. Combine calamansi juice, soy sauce and laurel leaves in a bowl. Marinate chicken in the mixture for 15 minutes.
B. In a pan, sauté garlic and onion. Add chicken and stir-fry until chicken is slightly cooked. Add UFC Tomato Sauce Guisado, the remaining marinade, brown sugar and dried oregano.
C. Add carrots, potatoes and red bell pepper. Simmer until cooked.
Carlota Carlos's Notes:
"Para sa tomato sauce na ginagamit dito sa recipe, nakasanayan ko nang gumamit ng UFC Tomato Sauce Guisado dahil minsang ginamit ko ito ay naging mas masarap pa ang asado ni Nanay. Kuhang kuha ko ang timpla ni Nanay."

Contributed by
Carlota Carlos

Sa dami ng recipes na ipinamana sa akin ng Nanay, Asadong Manok ang gustung-gusto ko dahil bumabalik sa isip ko ang magagandang memories namin noong bata pa kami. Lagi kasing present sa mga special occasions itong asado ni Nanay, maging ito ay family reunion, birthday, fiesta o Pasko. Para sa tomato sauce na ginagamit dito sa recipe, nakasanayan ko nang gumamit ng UFC Tomato Sauce Guisado dahil minsang ginamit koi to ay naging mas masarap pa ang asado ni Nanay. Kuhang kuha ko ang timpla ni Nanay.
WATCH THE COOKING VIDEO!