CHOPSUEY CON MANOK

INGREDIENTS:

Set A:
UFC Golden Fiesta Soya Oil, for sauteing
1 pc. onion, chopped
4 cloves garlic, minced
1/2 kg. chicken breast, sliced
1 cup brocolli
1 pc. carrot, cut into flower shapes

Set B:
1 cup water
1/2 pc. cabbage, shredded
1 can UFC Golden Sweet Whole Corn Kernels
1 can UFC Golden Sweet Young Corn Cuts
1 pack (4g) Wow Sarap All in One Seasoning
Pepper, to taste

PROCEDURE:

A. In a pan, sauté onion, garlic, chicken, broccoli, and carrots.

B. Pour in water, and simmer until chicken is tender. Add cabbage, UFC Golden Sweet Whole Corn Kernels and Young Corn Cuts. Cook for 2 to 3 minutes. Season with Wow Sarap All in One Seasoning and pepper to taste. Allow to simmer.

Rolando Mabalot's Notes:
"lagi kong katuwang ang UFC, na nagpapasarap sa niluluto ko, kahit gulay pa ito—katulad na lang nitong recipe na ito na gustong-gusto ng aking mga apo."

Contributed by
Rolando Mabalot

Sobrang hilig kumain ng aking pamilya. Wala sa amin ang maliit ang katawan, kahit na ang mga apo ko. Ang problema lang, hindi mahilig sa gulay ang mga bata, kaya para mapakain ko sila ng gulay, lagi akong nag-iimbento ng mga healthy na pagkain. Dito ay lagi kong katuwang ang UFC, na nagpapasarap sa niluluto ko, kahit gulay pa ito—katulad na lang nitong recipe na ito na gustong-gusto ng aking mga apo.
WATCH THE COOKING VIDEO!