UFC Hapi Fiesta Vegetable Oil 500ml

Made from 100% refined palm oil, Hapi Fiesta Palm Oil is cholesterol-free and packed with Vitamin A. Siguradong Krisprito ang paboritong pinirito sa Hapi Fiesta Palm Oil.